تالار زبانشناس

مفهوم جمله They’re not trying to like rush you out.؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« چهار عبارت در خصوص قرار عاشقانه در انگلیسی امریکایی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

توی این پادکست قبلش میگه که ممکنه گارسون بدون اینکه درخواست کنین، خودش صورت حساب رو براتون سر میز بیاره

اما منظورش این نیست که تلاش کنه شما رو حول کنه تا برای ترک کردن میز عجله کنین، و شما میتونین همچنان بشینین و به گفتگو تون ادامه بدین

4 Likes