تالار زبانشناس

معنی get going در این جمله؟

Lindsay: For sure. So give it a try. See what happens and get going with the conversations.

==================
این تاپیک مربوط به درس« چگونه بومی زبانها را وادار به مکالمه با خود کنید؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

start moving, make a start (Slang)

4 Likes