تالار زبانشناس

گزاره‌ی fast forward به چِمار(معنای) چیست؟

Fast forward a few years of experimenting with different methods

==================
این تاپیک مربوط به درس« پادکست یادگیری انگلیسی با حس خوب چیست؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « یادگیری انگلیسی با حس خوب »

2 Likes

اگه یادتون باشه رو ضبط صوتی یه سری دکمه عقب و جلو بود. اونی که جلو می برد بهش میگفتن fast forward چرا که نوار رو سریع میبرد جلو که برسه به آخرش
این رو به حالت اصطلاح در انگلیسی هم استفاده میکنن که اشاره بعد از، جلو تر و همچین چیزی میده.

منظور این آقا هم اینه که بعد از چند سال آزمایش روش های مختلف و…

10 Likes

آهان…سپاسگزار ام، پیروز باشید :rose::rosette:⁩⁦ :heart:

2 Likes