تالار زبانشناس

معنی لغت ages

==================
این تاپیک مربوط به درس« کاری است که شده- ولش کن » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی شکسپیری »

she’s had her eye on my George for ages.
این لغت age چی ترجمه میشه؟

4 Likes

یعنی مدت زمان زیادی.

5 Likes