تالار زبانشناس

معنی کلمه passive در این جمله چی میشه

School trains them to passive

1 Likes

متضاد active
یعنی مدارس اونارو منفعل میکنن.

3 Likes