تالار زبانشناس

معنی کلمه straining چی میشه

There is no feeling of forcing and straining

1 Likes

سلام فکر میکنم به معنای تنش باشه

2 Likes