تالار زبانشناس

معانی کلی deal with و get by و take care مشابه هم هستند؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« برای شب سال نو چکار انجام میدهید؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

3 Likes

باید سوالتون رو در قالب جمله بپرسید چون این‌ها معانی مختلفی میتونه داشته باشه.
حل کردن، سر و کار داشتن، معامله کردن
پیش رفتن، قسر در رفتن
مراقبت کردن، سعی کردن

3 Likes