معنی کلمه Awesome

معنی کلمه Awesome چیه ؟؟؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل - پرسش و پاسخ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

4 پسندیده

فوق العاده

8 پسندیده