تالار زبانشناس

معنی no one alive در این جمله؟

Gabby: Well and think of it this way. Speaking English doesn’t mean that you know every single word in the English language. Probably no one alive… Lindsay: I don’t know. We don’t know every word in English language.

==================
این تاپیک مربوط به درس« سه راه برای کارگشا بودن در یادگیری زبان انگلیسی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

هیچ شخص زنده‌ای. یعنی باید توی مرده‌ها دنبال همچین شخصی بگردی که دال بر غیر ممکن بودن این موضوعه.
هیچ شخصی نیست که تمام لغات رو بلد باشه

6 Likes