تالار زبانشناس

Very carefully, he used his ropesto climb down to the ground

چرا میگه climb down?

==================
این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 Likes

عبارت climb down اینجا به معنی فرود آمدن بکار رفته.
از کوه داخل یه دره ی باریک پرت شده بوده و وسط دره گیر کرده، بعد از اونجا به سمت پایین، یعنی کف دره شروع به پایین رفتن میکنه.

7 Likes