تالار زبانشناس

چالش دیسکاشن - بزرگترین ترس زندگیت چیه؟

سلام دوستان عزیز.

امروز درباره ترس صحبت می کنیم. همه ترسهایی در زندگیشون دارن. بزرگترین ترس زندگیتون چیه؟

میتونید از چند تا ترس که تو زندگیتون دارید صحبت کنید.

ترس شما چیه؟ چرا میترسید؟ آیا میتونید بهش غلبه کنید؟ راه حلش چیه؟


برای حمایت از ما کلیپ هارو در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید و مارو دنبال کنید.

image تلگرام image اینستاگرام image آپارات image یوتیوب

14 Likes

Hi everyone, my speech is very short but but I want to share, thanks in advance for listening

15 Likes

13 Likes

I like to take part in any challenge but this topic really bothers me :slightly_frowning_face:

3 Likes

11 Likes

12 Likes

Well my fear in my life is fear losing my mother and my family. however I pray everyday that my god keep her for me. I sure :relieved:

8 Likes

5 Likes

3 Likes

What’s wrong ?
Just try
You can see
how much everything
that would be more easier

2 Likes

It is not about writing
The topic makes me anxuse

1 Likes