معانی fellow

با عرض سلام معنی fellow در جمله زیر چی میشه؟
Everywhere a fellow goes, he seessome new, new kind of nose.

==================
این تاپیک مربوط به داستان« کتاب بینی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 پسندیده

Hi
Here, it means “somebody” or “a person”.
اینجا به چِمار(معنای) "کَس، شخص و…"است.

به هر کجا که کسی برود (منظور: هر کجا که بروید)، بینی‌هایی نو خواهد دید، گونه‌ای تازه از بینی.

3 پسندیده