تالار زبانشناس

معنی و کاربرد just د جمله زیر

When you’re bored, when you’re tired, your brain is half asleep. You’re justnot learning efficiently

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر احساسات (۱) »

1 Likes

اینجا جز filler wordها محسوب میشه و معنی خاصی نداره
میخواد تاکید کنه ک در واقع در این حالت یادگیری موثری نخواهید داشت

8 Likes