تالار زبانشناس

معنی کلمه در جمله زیر

معنی کلمه committed در جمله
Spanish were always committed 100 percent to success

==================
این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « کشتی های غرق شده و ووگهای شکسته »

2 Likes

به معنی مقید شدن و متعهد بودنه.

پس معنی جمله میشه اسپانیایی ها همیشه مقید (متعهد) بودند که صد درصد موفق بشن … یعنی وقتی کشتی هاشون شکسته شده بود و راه برگشتی نداشتند، مجبور بودند که پیروز بشن.

6 Likes