تالار زبانشناس

Always being yelled at & purpose of application

به نام خدا
با سلام
دوتا سوال در رابطه با این درس داشتم
۱. منظور از جمله ای که در گیومه گذاشتم از پارت زیر چیست؟
that a teacher’s method of teaching is important. ((If we are always being yelled at, then we’d never like the teacher nor the subject))

۲. منظور از جمله زیر چیست؟
Study for the purpose of application.

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Favorite Subject by Alice» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۲»)

1 Likes

اگر همیشه به ما فریاد زده بشه (یعنی معلم توبیخ کنه) دیگه هرگز نه معلم و نه درس رو دوست نداریم.

درس خوندن برای اهداف کاربردی

2 Likes