تالار زبانشناس

هماهنگ نبودن هایلایت تکست با صدا در بعضی از دروس

بله ممنون. متوجه مشکل شدیم و برطرف میشه.

1 Likes

برنامه vip آقای ای جی هوگ قسمت هنر متقاعد کردن و بخش درس اصلی

1 Likes