تالار زبانشناس

مشکل در نرم افزار

سلام

علی بایستی بدونه

@golmirzaei

سلام
همیشه اینطوریه یا گاهی وقتا اینطوری میشه؟
سوال دیگه اینکه آیا گوشیتون بعضی وقت‌ها هنگ میکنه؟