تالار زبانشناس

How is she going to feel? She is going to feel very alone

با توجه به سوال قبلی آیا در اینجا این شخص برای احساس تنهایی از قبل برنامه ریزی کرده که be going to آورده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

2 Likes