تالار زبانشناس

How far should someone have to go to fit in

از عبارت How far should someone have to go to fit in دو سوال دارم

  1. در اینجا چرا هم should و have to باهم بکار برده شده؟
    2.چرا در این عبارت و عبارت How far would you go to save yourself از فعل go استفاده شده؟چرا try بکار برده نشده؟
    لطفا راهنمایی کنید.

==================
این تاپیک مربوط به درس« خانواده یونانی - درسنامه اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « خانواده یونانی - درسنامه اصلی »

2 Likes

سلام دوستان کسی نیست من رو راهنمایی کنه؟

2 Likes

درود بر شما
پاسخ1:
چه اندازه باید کسی ناچار باشد تا…

Should=باید
Have to= ناچار بودن، مجبور بودن، نیاز داشتن به انجام کاری و…

پاسخ 2:
Abby, how far should someone have to go to fit in with their husband’s family?
اَبی، چه اندازه باید کسی ناچار باشد تا با خانواده‌ی شوهر اش سازگار شود؟

در اینجا کارواژه‌ی(فعل) “to go” برابر با “شدن” است و “to fit in” برابر با “سازگار شدن، دمساز شدن” است.

To go to fit in
سازگار شدن

دیگر دوستان دانا نیز راهنمایی کنند اگر کاستی دارد.

9 Likes

ممنون از پاسخ کاملتون.
در عبارت How far would you go to save yourself اینجا فعل go چه معنی داره؟
معنی ادامه دادن؟

2 Likes

خواهش می‌کنم.

معنیِ “شدن” است.

Go to fit in: سازگار شدن

5 Likes

نه.منظورم معنی فعل go در عبارت
How far would you go to save yourself بود

1 Likes

مفهوم لغویش رفتن
مفهوم قالبیش انجام دادن
چقد حاضری تلاش کنی

7 Likes

ممنون از راهنماییتون.
یه سوال دیگه در ارتباط با همین عبارت اینجا اگه از فعل try به جای go استفاده شود اشتباه میشه؟

1 Likes

نه مشکلی نیست.

فقط این حالت استعاره ای و اصطلاحی داره که بگید go

اگه نگید و از try استفاده کنید مفهوم اصلی رو انتقال میدید.

5 Likes

ممنون از راهنمایی تون.

1 Likes