تالار زبانشناس

کاربرد های گرامری

کاربرد های گرامری
0
#1

The first person to eat it will become the cleverest person in the world.
آیا حرف اضافه to در اینجا حرف ربط است؟
در چه مواقعی از to به این شکل استفاده میکنیم؟

His grandfather sighed a happy sigh

چرا به صورت a happy sigh گفته و از as happy یا for استفاده نشده؟
[//]: # (لطفا مطالب زیر را به هیچ وجه تغییر ندهید)

این تاپیک مربوط به درس« ماهی جادویی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی چهارم »

1 Like
#2

اینجا حرف اضافه ست نه حرف ربط
اولین فردی “که” این را بخورد
هر موقع بین دو تا جمله بخواید ارتباط برقرار کنید میشه حرف ربط ولی داخل ی جمله میشه حرف اضافه.

بعید میدونم اینا قاعده خاصی داشته باشند. پیشنهادم اینه اینقدر درگیر جزئیات نشین و بذارید این جزئیات رو با شنیدن زیاد به صورت ناخودآگاه یاد بگیرید.

“یک” آه از روی خوشحالی کشید. یا آهی از روی خوشحالی کشید. اینا معنی دار ترین حالت ممکنش میشه
as : به عنوان
for: برای
جمله رو نامشخص میکنند.

4 Likes
#3

اگه میگفت
the person who eat it
غلطه؟؟؟؟

#4

نه غلط نمیشه
همون مفهومو میرسونه

1 Like
#5

توی فرهنگ لغت آکسفورد to رو به عنوان حرف اضافه، infinitive marker و قید تعریف کرده، که در اینجا همون infinitive marker (نشانه مصدر) هست.

infinitive%20marker

1 Like
#6

the person who eats

1 Like