تالار زبانشناس

کاربرد های گرامری

The first person to eat it will become the cleverest person in the world.
آیا حرف اضافه to در اینجا حرف ربط است؟
در چه مواقعی از to به این شکل استفاده میکنیم؟

His grandfather sighed a happy sigh

چرا به صورت a happy sigh گفته و از as happy یا for استفاده نشده؟
[//]: # (لطفا مطالب زیر را به هیچ وجه تغییر ندهید)

این تاپیک مربوط به درس« ماهی جادویی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی چهارم »

2 Likes

اینجا حرف اضافه ست نه حرف ربط
اولین فردی “که” این را بخورد
هر موقع بین دو تا جمله بخواید ارتباط برقرار کنید میشه حرف ربط ولی داخل ی جمله میشه حرف اضافه.

بعید میدونم اینا قاعده خاصی داشته باشند. پیشنهادم اینه اینقدر درگیر جزئیات نشین و بذارید این جزئیات رو با شنیدن زیاد به صورت ناخودآگاه یاد بگیرید.

“یک” آه از روی خوشحالی کشید. یا آهی از روی خوشحالی کشید. اینا معنی دار ترین حالت ممکنش میشه
as : به عنوان
for: برای
جمله رو نامشخص میکنند.

7 Likes

اگه میگفت
the person who eat it
غلطه؟؟؟؟

1 Likes

نه غلط نمیشه
همون مفهومو میرسونه

2 Likes

توی فرهنگ لغت آکسفورد to رو به عنوان حرف اضافه، infinitive marker و قید تعریف کرده، که در اینجا همون infinitive marker (نشانه مصدر) هست.

infinitive%20marker

3 Likes

the person who eats

3 Likes