تالار زبانشناس

He is so mean!"

این عبارت چه معنی داره؟
من معنی همه ی کلماتش رو بلدم ولی نمی فهمم منظورشو از درس هملت هست.
he is so mean!"

==================
این تاپیک مربوط به درس« شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

یعنی
او خیلی بدجنس است

5 Likes

mean
یعنی بد جنس.
منم همین مشکل رو داشتم وقتی این درس رو شروع کردم

2 Likes

به یاد فیلم The Mean Girls…بدجنسی یه جاهاییش موج میزد، بدجور

1 Likes