تالار زبانشناس

معنای اصطلاح hold any water

سلام دوستان
ممنون میشم این اصطلاح (اگه اصطلاحه) رو در جمله معنی کنید. این جمله بخشی از کتاب سلاست در سه ماه بود:

Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B1-%DB%B5%DB%B6-%DB%B5%DB%B8

متشکرم

1 Likes

hold water

  1. (of a statement, theory, or line of reasoning) appear to be valid, sound, or reasonable.

معتبر، مستدل و معقول بودن

6 Likes