تالار زبانشناس

Tricky Girl- Vocabulary Lesson ترجمه نداره

سلام. چون این درس خودش توضیح لغته نیازی به ترجمش نیست.

اگر سطح شما مناسب برای این دوره هستش نیازی به ترجمه نخواهید داشت اگر دشواره لطفاً به سطوح ساده تر برید.

5 Likes