تالار زبانشناس

سئوال گرامری

…You can be expending…
میشه در مورد ساختار گرامرش توضیحاتی تراوش بفرمایید؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« تنبلی خیر » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « کتاب گویا »

1 Likes

درود بر شما
ساختار اش مانند پارسی است و نیاز به فرانمود(توضیح) ویژه‌ای ندارد.
بسیار ساده است ببینید:
You can be…
شما می‌توانید … باشید

Working= در حال کار کردن

You can be working.
شما می‌توانید در حال کار کردن باشید.

you can be expending a lot of effort
شما می‌توانید در حال کوشیدن بسیار باشید.

You can be earning a lot of mony.
شما می‌توانید در حال پول‌درآوردن بسیار باشید.

نمونه از زمان گذشته:
He could be driving his own car instead of traveling by bus.
او می‌توانست در حال راندن خودروی خود اش باشد به جای اینکه با اتوبوس سفر کند.

7 Likes

ممنونم
خیلی مفید بودش

1 Likes