تالار زبانشناس

کاربرد و معنی more در این جمله چیست

She broke the ice again and drank more of the dirty water.
در ترجمه more معنی نشده.دلیل خاصی دارد؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« تز، به سوی نجات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

2 Likes

درود بر شما
She broke the ice again and drank more of the dirty water.
او دوباره یخ را شکاند و آب آلوده بیشتری نوشید.

به پاسخ رسیدید؟

6 Likes

درود
در ترجمه از قلم افتاده یا شاید دلیل خاصی دارد که معنی نشده

2 Likes

چنین نیست. به پارسی هم نوشته شده، خوب بنگرید.
Screenshot_20190511-024700

4 Likes