تالار زبانشناس

"circle of concern" in Persian?

One idea in this habit (and I’m not going to talk about this very much, but he talks about two different things) a circle of concern and a circle of influence. Positive energy enlarges the circle of influence. The more positive you are, the more optimistic, the more responsible, the more influence you can have.

==================
این تاپیک مربوط به درس« آیا شما فعال هستید یا منفعل؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « یادگیری انگلیسی با حس خوب »

1 Likes

یک ایده در این عادت (و من قصد ندارم در این مورد زیاد صحبت کنم، اما او در مورد دو چیز متفاوت صحبت می کند) یک دایره ( محدوده ی نگرانی) و دایره نفوذ. انرژی مثبت دایره نفوذ را افزایش می دهد. هر چه قدر مثبت تر، خوش بینانه تر، مسئولیت پذیر تر باشید، نفوذ بیشتری می توانید داشته باشید.

4 Likes

سپاسگزار ام بزرگوار :hibiscus: :blossom:

2 Likes