تالار زبانشناس

Wouldکاربرد در جملات

در مورد ساختار زیر لطفا توضیح میدید؟would used up

==================
این تاپیک مربوط به درس« دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « رایگان سواری در اروپا »

2 Likes

سلام، احتمالا منظورتان would end up باشه
He had no idea he would end up at Tom Cruise’s house

خود end up یعنی منتهی شدن به چیزی، سرانجام و عاقبت کاری

او نمی دانست که به خانه ی تام کروز منتهی شود ( عاقبت کارش این باشه که برود خانه ی تام کروز)
اما چرا این ساختار به کار رفته است:

فرض در زمان حال باشید و بخواهید بگویید من نمی دانم آخر زبان انگلیسی صحبت خواهم کرد. یعنی الان از اتفاقی در آینده صحبت می کنید:

I don’t know I will end up speaking English

حالا این صحبت رو به یک زمان عقبتر شیفت بدهید

I didn’t know I would end up speaking English

3 Likes