تالار زبانشناس

We can't do it as long as we are paying Mom at the level we are, on top of the money for the buy-out

معنیشو درست متوجه نمیشم کلماتی مثل buy out,on top of tge money,at the level

1 Likes

we can’t do it as long as we are paying Mom at the level we are, on top of the money for the buy-out.

as long as : تا زمانی که
at the level : در شرایط، در موقعیت
on top of : یک اصطلاح هست به معنی بعلاوه، همیشه بعد آن یک اسم ، ضمیرمی آید علاوه بر پول، علاوه بر اشتباه، علاوه بر آن

on the top of it ,on the top of the money; on the top of the mistake

buy out:

کلمه ی buy خودش یعنی خریدن؛ گاهی ما با اضافه کردن حرف اضافه به یک فعل به کل معنی فعل را تغییر می دهیم مثل give up که معنی تسلیم شدن پیدا می کنه، اما گاهی خیر، حرف اضافه ای که اضافه می شه، فقط تاکید یا حالت انجام فعل رو تغییر می دهد مثلا help out یعنی کمک کردن به صورت داوطلبانه، حالا buy out هم همان خریدن هست اما بیشتر خریدها و معاملات سنگین و گران را شامل می شود.
اگه همچنان ابهام در جمله دارید بفرمائید.

6 Likes

توضیح کامل و گریا واقعا لطف کردید مشکلم برطرف شد اولین درسی بود که انقد به مشکل خوردم

3 Likes