تالار زبانشناس

حذف کلیه واژگان آبی به سفید در یک درس جدید چطوریه؟؟؟ باید دونه دونه انتخاب کنیم ؟ ؟ ؟

حذف کلیه واژگان آبی به سفید در یک درس جدید چطوریه؟؟؟
باید دونه دونه انتخاب کنیم ؟ ؟ ؟

شما فقط واژه هایی رو که بلد نیستین، انتخاب و اونا رو زرد کنین. بعد در انتهای درس دکمه ای آبی رنگ هست که نوشته: “واژه های باقی مانده را میدانم” روی اون که تپ کنین ، الباقی لغات سفید میشن

1 Likes