تالار زبانشناس

کاربرد wanna

, so you want it for your
دوستان تو تایم ۹:۵۰ این درس به
want it
تو گفتار میگه
wanna
مگه wanna مخفف want to
نیست؟
من اشتباه شنیدم یا درسته کاربرد داره

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل - پرسش و پاسخ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « غذای بوبا - درسنامه اصلی »

1 Likes

سلام
تلفظ همون want it هست، که البته توی صحبت کردن بشکل
wanet یا حتی باید گفت waned تلفظ میشه
که وقتی تند ادا بشه ممکنه در شنیدار خیلی نزدیک به wanna شنیده بشه
اما قطعا منظور همون want it هست

2 Likes