تالار زبانشناس

معنی Aargh

فکر میکنم معنی آه کشیدن داره

3 Likes