تالار زبانشناس

قسمتی جذاب از مصاحبه الن با دواین جانسون و کوین هارت

قسمتی جذاب از مصاحبه الن با دواین جانسون و کوین هارت (زیرنویس انگلیسی)

5 Likes


نسخه زیرنویس فارسی
7 Likes