تالار زبانشناس

Headed! کلمه

Where are you headed?”

آیا این یک اصطلاح است و به چه معناست؟
چرا اینجا
Where are you going
استفاده نشده؟
ممنون

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز - زبانشناس » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

سلام
Where are you headed معادل where are you going هست و میتونن به جای همدیگه هم استفاده بشن

6 Likes

سلام
میتونه بجای همدیگه استفاده بشه

2 Likes