تالار زبانشناس

Left to give?

With nothing left to give…

در ترجمه این جمله نوشته شده :هیچ چیزی برای دادن به (ضمیر)نداشت
Left اینجا چه معنایی داره؟
ایا نکته ای برای left در این باره وجود داره؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها - زبانشناس » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

کلمه left اینجا به مفهوم باقیماندن یا باقیمانده بکار رفته
یعنی چیزی براش باقی نمانده بود، تا بدهد

مثلا اگه بگیم :

There is nothing left to say

یعنی چیزی برای گفتن باقی نمونده

10 Likes

ممنونم عالی بود توضیحتون

1 Likes