تالار زبانشناس

By thetime it finally floated back down,

میشه لطفا راهنمایی کنید floated back down یعنی چی؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سرنوشت یا شانس - زبانشناس » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « سرنوشت یا شانس؟ »

2 Likes

By thetime it finally floated back down
با گذر زمان، سرانجام
به زمین افتاد

3 Likes

معنی floated یا همون شناور رو در اینجا متوجه نمیشم و همچنین back رو هم همینطور

2 Likes

یکی دیگر از معنی‌های to float این است:
To be carried along by moving water or air
جابجا شدن با حرکت هوا و آب.

خب داستان می‌گوید بادبادک در هوا معلق بوده و پس از گذشت زمانی پایین افتاده (floated down).
واژه‌ی back هم برای تاکید به برگشت بادبادک به زمین است.

یک نمونه‌ی دیگر:
Yellow leaves floated down
برگ‌های زرد فرو افتادند.

7 Likes

با راهنمایی شما فکر کنم بشه اینطور معنی کنیم: با گذر زمان در نهایت در حالی که هنوز شناور بود به پایین برگشت

1 Likes

با گذر زمان (در نهایت در حالی که هنوز شناور بود) به پایین برگشت.

1 Likes