تالار زبانشناس

👬آموزش انگلیسی باجذابترین ویدئوهای عامیانه 👭

سلام مجدد خانم @pari . ببخشید که اشتباه برداشت کردم… :disappointed::disappointed::disappointed:

2 Likes

اینبار تهرانگردی

1 Likes

نگاه ریزبینانه ی ۱توریست

اینبار اصفهان

قدرت عشق یک ماده شیر در مستند the last lions

1 Likes
1 Likes

:heart: نظر خارجی ها در مورد موزیک ایرانی: :heart:

رژه ی پنگوئن ها March of the Penguins : :penguin::penguin::penguin: