تالار زبانشناس

So he went to Broad Meadows Middle School

سلام معنی broad در این جمله چی هست

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بردگی کودکان - زبانشناس » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

2 Likes

درود بر شما
نام آموزشگاه “برود میدوز” است.
Broad Meadows Middle School

مانند:
Afshar Middle School
آموزشگاه افشار

5 Likes