تالار زبانشناس

مفهوم riding hood

من معنی کلمه hood را نگاه کردم
که معانی مختلفی داره مثل کاپوت، باشلاق،روسری، روپوش و…
حالا این کلمه چطور معنی شنل را میده فکر میکنم نکتش در کلمه riding باشه
که معنی رهایی را داره و وقتی همراه با hood میاد منظورش یه روپوش یا روسری ای هست که رها شده و آویرونه که همون شنل خودمون میشه.

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شنل قرمزی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی دوم »

9 Likes