تالار زبانشناس

جایگاه فعل to be

Viola and her twin brother are shipwrecked in an enemy country.

سلام در جمله بالا اگر shipwrecked یک فعل هست پس چرا فعل to be قبلش آوردن؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شب دوازدهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

درود بر شما

shipwreck verb -wrecks ; -wrecked ; -wreck·ing [+ obj]

  • usually used as (be) shipwrecked
    • The boat was shipwrecked on the reef.
    shipwrecked sailors
    • a shipwrecked boat

ساختار to be shipwrecked گونه‌ای دیگر از بیان کردن کارواژه‌ی(فعل) to shipwreck است.
به این نمونه بنگرید:
Our ship shipwrecked in the ocean. Now we are
shipwrecked.
کشتی ما در اقیانوس غرق شد. اکنون ما کشتی‌شکستگان ایم.(کسانی استیم که کشتی مان در آب فرو رفته است)

پیشنهاد: به چگونگی گرامر، دستور و ساخته شدن این گونه جمله‌ها نپردازید، بلکه بکوشید با تکرارفراوان، ساختار این جمله‌ها بخشی از ضمیر ناخودآگاه تان شوند.

7 Likes

حرف شما درست، ولی هرکاری میکنم نمیتونم به معنیش ربطش بدم. ببینید اینجوری معنی شده :point_down::point_down::point_down:

“کشتی ویولا و برادر دوقلویش غرق می‌شود و آن‌ها وارد سرزمین دشمن می‌شوند.”

1 Likes

برای ترجمه کردن سه روش فراگیر هست.

شیوه‌ی نخست این است که ترجمه و معنی را واژه به واژه از زبان موردنظر(در اینجا انگلیسی) به زبان مقصد بنویسیم.

شیوه‌ی دوم این است که معنی همه‌ی جمله را با جمله‌ای دیگر جایگزین کنیم و شاید کمی واژه‌ها جابجا شوند یا یک گزاره را با گزاره‌ای دیگر جایگزین کنیم. در این نمونه که آورده‌اید معنی را به این روش نوشته‌اند. به سخن دیگر، در اینگونه ترجمه‌ها دنبال معنی واژه به واژه نباشید چون منظور نویسنده را نوشته‌اند، نه معنی واژه‌ها را.

شیوه‌ی سوم ترحمه‌ی آزاد است که پیوندی به کار و گفتمان ما ندارد.
پیروز باشید.

4 Likes

Viola and her twin brother are shipwrecked in an enemy country.
ترجمه واژه به واژه: ویولا و برادر اش در کشور دشمن کشته‌غرق‌شده می‌شوند. :joy:

می‌بینید که ترجمه‌ی واژه به واژه شاید در زبان مقصد جمله‌ای خنده‌دار شود. اگرچه همیشه اینگونه نیست.

5 Likes

That’s right, thanks a lot.
You are very clever.:tulip::tulip:

1 Likes

خواهش می‌کنم، مهر می‌ورزید. :rosette: :hibiscus::blossom:

1 Likes