تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب غریزه اراده

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « غریزه اراده » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 6

1 Likes

this book catches your attention and you always want to read new things of next chapter.

4 Likes

بهترین کتاب در این زمینه و بسیار مفید و روشگر

1 Likes

عالی عالی عالی عالی عالی

1 Likes