تالار زبانشناس

To their surprise

To their surprise
0

to their surprise they not only had the same name, but theywere also 10-years- old.
قسمت اول جمله چه ساختاریست و به چه معناست؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« زمان گذشته ی استمراری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « سرنوشت یا شانس؟ »

در کمال تعجب (آن‌ها)

3 Likes