تالار زبانشناس

ترجمه نشدن یک جمله

ترجمه نشدن یک جمله
0

Suddenly, a loud, booming voice woke him up

booming در این جمله کلمه

به صدای بمب مانند ترجمه شده در صورتی که این کلمه صرفا معنی غرش و ترقی میده نه بمب.
boom رو با bomb
اشتباه گرفتن!

==================
این تاپیک مربوط به درس« خرگوش آب زیر کاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی چهارم »

3 Likes

سلام

این توضیح رو ببینیدو خودتون قضاوت کنید:star_struck:
boom

منبع: دیکشنری لانگمن

موفق باشید

2 Likes

boom

این معنی‌ای هست که برای کلمه boom توی فرهنگ لغت آریانپور نوشته شده. به نظرم میشه کلمه booming رو عمیق و پرطنین هم ترجمه کرد.

  • The old man had a booming voice.

پيرمرد صداى عميق‌ و پرطنينى‌ داشت‌.‏

3 Likes

thanks for your guidance

3 Likes