تالار زبانشناس

He did get exposedto poisonous radiation

چرا did آورده شده؟ در حالی که get به تنهایی معنا میده

==================
این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط ج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « سرنوشت یا شانس؟ »

2 Likes

سلام در واقع اون did برای تاکید بیشتر اورده شده و چون در زمان گذشته بوده did اورده و فعل بعدش که get هست هم شکل اول فعل اومده.میدونید که بعد از did فعل بصورت ساده میاد

2 Likes