تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب نمی توانی به من آسیب بزنی

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « نمی توانی به من آسیب بزنی » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 5

2 Likes

یه بیوگرافی عالی از یک مرد بسیار سخت کوش با ذهنی سخت. به شدت پیشنهاد میشه خوندنش

3 Likes

مررسی …منظور از ذهنِ سخت چیست؟

2 Likes

یعنی ذهنی که کم نمیاره. هر موقع ذهن بهش میگه امروز نه. کافیه، ورزش نکن، درس نخون. بازم کارشو میکنه هیچی جلوشو نمیگیره.

2 Likes

O! Ok!
In my opinion, this word may make a mistake for the audience! Because “hardness” It reminds me of Inaccessiblity! (Dogma) & i think your mean is “the hard working mind” !

Forgive me for discussing this topic, it was just a practice :blush::pray:

3 Likes