ارزیابی کتاب نمی توانی به من آسیب بزنی

ارزیابی کتاب نمی توانی به من آسیب بزنی
none 5.0 3

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « نمی توانی به من آسیب بزنی » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 5

2 پسندیده

یه بیوگرافی عالی از یک مرد بسیار سخت کوش با ذهنی سخت. به شدت پیشنهاد میشه خوندنش

3 پسندیده

مررسی …منظور از ذهنِ سخت چیست؟

2 پسندیده

یعنی ذهنی که کم نمیاره. هر موقع ذهن بهش میگه امروز نه. کافیه، ورزش نکن، درس نخون. بازم کارشو میکنه هیچی جلوشو نمیگیره.

3 پسندیده

O! Ok!
In my opinion, this word may make a mistake for the audience! Because “hardness” It reminds me of Inaccessiblity! (Dogma) & i think your mean is “the hard working mind” !

Forgive me for discussing this topic, it was just a practice :blush::pray:

4 پسندیده

بیشتر این دیدن ها و شنیدن ها برای اینکه تو ذهنت مرزهای تعریف شده دیگران را نابود کنه مفیده زندان های جامعه و بلاخص خانواده شخص

جالب است

عالیه خود گاگینز هم هست و توضیحات تکمیلی میده