تالار زبانشناس

اصلاحات ارزی

در متن کلمه voila به اشتباه viola نوشته شد …

==================
این تاپیک مربوط به درس« لغت ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « مکالمات تجاری » فصل: « رزومه »

2 Likes