تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب کتاب قبرستان

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « کتاب قبرستان » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 3

2 Likes