تالار زبانشناس

Would you like to try the wine

سلام در اینجا try به چه معناست؟و چرا این کلمه آورده شده

==================
این تاپیک مربوط به درس« استیک تارتار » در نرم‌افزار «زیبوک» است.
مجموعه: « کتاب های ساده » کتاب: « مستربین در شهر » **نوشته‌ی ضخیم **

2 Likes

سلام
try گاهی به معنای امتحان کردن هم میاد. مثل همینجا
ترجمه: آیا مایلید شراب را امتحان کنید؟
مثل اینکه ما بین خودمون میگیم این شکلات رو امتحان کن ببین چه مزه ایه. خوشت میاد.

3 Likes

سلام.

در اینحا, try به معنای تست,امتحان کردن و چشیدن نوشیدنیه

Food/drink
To taste food or drink to find out if you like it
SYN: taste

منبع:دیکشنری لانگمن

3 Likes

خیلی ممنونم معنایی بهتر از انچه اشاره کردید بهش نمیخوره
سپاس @mostafa.76 @tatym

3 Likes