تالار زبانشناس

Dating or date به چه معنا هست

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « باورها »

3 Likes

در چه جمله ایی استفاده شده؟ جمله رو بگین که بشه کمک کرد

1 Likes

Date به معنی تاریخ

xnr8525_5-factors-to-be-aware-of-when-you-schedule-the-event-date

و به معنی خرما

4-Simple-Ways-In-Which-Dates-Help-Control-Diabetes

و Dating به معنی قرار گذاشتنه و خود Date هم بسته به محتوا و جمله معنی قرار گذاشتن میده

Capture

4 Likes

با سلام

در درس باورهای دوره ی قدرت, date/اسم/ و dating /صفت/ هر دو به معنای قرار گذاشتنه.

Trauma, George had dating trauma, dating pain, dating injury.

Why did George have dating trauma?

When he asked them for a date.

5 Likes

سلام ممنون از همه :pray:

2 Likes

سلام date فقط به معنای قرار عاشقانه است یا هر نوع قراری؟ چون تو دیکشنری من نوشته romantic meeting

3 Likes

سلام

a social meeting planned before it happens, especially one between two people who have or might have a romantic relationship

تو فیلم ها هم معمولا این قرار به همون منظور ازش نام برده میشه.

3 Likes