تالار زبانشناس

در مورد جنسیت taz

Did Taz understand Danelle? She didn’t know if Taz could understand her. Did Taz leave? Yes she did.

اینجا ک می‌پرسه آیا تز رفت ،در جواب چرا از جنسیت مونث استفاده کرده

==================
این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط ج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

2 Likes

چون Taz یه سگ ماده ست

1 Likes

پس چرا چند بار از صفت heاستفاده کرده برا تز

1 Likes

نه
کلا از She و Her استفاده کرده

1 Likes

Taz was very thirsty and hungry, but he didn’t want to eat. He only wanted to guide John to Danelle.

Was Taz thirsty and hungry? Yes, he was very thirsty and hungry. Why wouldn’t he take anything from John?

1 Likes

پس باید ببینید راوی چی میگه
احتمالا اشتباه تایپیه

1 Likes