تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب سلاست در سه ماه

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « سلاست در سه ماه » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
راهنما ای کاملاً خلاف عرف برای شما، که از همین امروز به زبانی جدید صحبت کنید. بنی لوئیس موسس سایت www.fluentin3months.com به شما تکنیک هایی خواهد آموخت که افسانه های زبان آموزی را فراموش کرده و تبدیل به یک زبان آموز حرفه ای شوید. این کتاب تمامی چیزهایی که شما برای یادگیری سریع یک زبان به روشی جالب و سرگرم کننده نیاز دارید را فراهم می سازد.
سطح: 6

3 Likes